Půjčovní řád

K zapůjčení sportovního vybavení je přesně definována nájemní smlouva dále jen „smlouva“, která obsahuje seznam zapůjčeného vybavení dále jen „vybavení“, celkovou cenu půjčovného dále jen „půjčovné“ a termín zapůjčení určený datem vypůjčení a datem vrácení.

 • Rezervace vybavení se provádí pouze osobně na pobočkách pronajímatele nebo přes rezervační systém na doméně: www.skirent-rokytnice.cz.
 • Půjčovné je splatné v den rezervace a nájemce se tím zavazuje ke všem povinnostem vyplývajícím z tohoto půjčovního řádu.
 • Nájemce ve smlouvě svým podpisem potvrdí převzetí vybavení splatné při převzetí vybavení.
 • Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, na vlastním majetku nájemce ani na movitých i nemovitých předmětech jiných osob. Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu výpůjčky.
 • Lyžařské, běžkařské a snowboardové vybavení není v rámci smlouvy pojištěno proti neúmyslnému poškození, zničení či odcizení třetí osobou.
 • Při ztrátě či odcizení vybavení uhradí nájemce v plné výši zůstatkovou cenu, která bude předložena pronajímatelem.
 • Při vyzvednutí vybavení po dni vypůjčení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.
 • Při předčasném vrácení vybavení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.
 • Vybavení je nutné vrátit očištěné od hrubých nečistot. V opačném případě je nájemci účtován poplatek dle platného ceníku.
 • Při vrácení vybavení po datu vrácení se nájemci za každý započatý den prodlení účtuje poplatek ve výši denního nájmu zapůjčeného vybavení, dle aktuálního ceníku půjčovny.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny v tomto půjčovním řádu.

Platnost od 1. 7. 2020

Provozovatel: P-sport Rokytnice s.r.o., Dolní Rokytnice 3, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 09129430, DIČ: CZ09129430