Zásady ochrany osobních údajů GDPR

I. Základní ustanovení

 1. Při spolupráci s firmou „P-sport Rokytnice s.r.o.“ (webové stránky www.skirent-rokytnice.cz) nám svěřujete své osobní údaje. Děláme vše pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali a Vaše osobní údaje maximálně zabezpečujeme proti zneužití. Rádi bychom Vám vysvětlili, jak s osobními údaji zacházíme.
 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je P-sport Rokytnice s.r.o., IČO 09129430, DIČ: CZ09129430 se sídlem Dolní Rokytnice 3, Rokytnice nad Jizerou 512 44 (dále jen: „správce“).
 3. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Dolní Rokytnice 3, Rokytnice nad jizerou 512 44
  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  telefon: +420 603 157 884
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 5. Tyto podmínky ochrany osobních údajů se vztahují na všechny zákazníky, dodavatele a odběratele správce a taky na kohokoli jiného, kdo správce kontaktuje nebo mu jinou cestou pošle nějaké informace. Tím se rozumí všichni, kdo využívají služeb správce nebo pro něho poskytují služby, subdodávky nebo jsou v jiném smluvním vztahu se Společností.
 6. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které

  a) jste mu poskytl/a zejména při těchto příležitostech:
  • při uzavření smluvního vztahu mezi Vámi a námi (vyplněním objednávkového formuláře, protokolu o servisu nebo nájemní smlouvy nebo jiné smlouvy);
  • údaje, které nám poskytnete v průběhu realizace zakázky;
  • pokud správce kontaktujete a poptáváte nebo nabízíte dodávky svých služeb nebo zboží.

  b) získal z jiných zdrojů, zejména při těchto příležitostech:
  • veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků a sítě Internet, pokud takové informace správce nezbytně potřebuje na příklad pro řádné vystavení účetního dokladu nebo při obdobných příležitostech;
  • z našich kamerových záznamů umístěných v provozovně;
  • informace o návštěvách na našich webových stránkách díky souborům cookies, pokud jste si na svém zařízení povolili jejich zpracování;
  • informace, které správce obdržel od třetích osob, jako na příklad Vašich rodinných příslušníků, zaměstnavatelů, spolupracovníků nebo obchodních partnerů, a které nezbytně potřebujeme pro realizaci zakázky.
 2. Správce může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše OÚ byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své OÚ prostřednictvím Webových stránek.

III. Vaše osobní údaje

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

 1. Jméno / Příjmení
 2. Adresa trvalého bydliště, město, PSČ / korespondenční adresa
 3. Emailová adresa
 4. Mobilní telefonní číslo, příp. pracovní telefonní číslo
 5. Heslo pro komunikaci
 6. Způsob úhrady, příp. bankovní spojení
 7. Další informace týkající se Vaší identifikace
 8. Informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře)

Tento seznam není vyčerpávající a může být aktualizován.

IV. Účel zpracování osobních údajů

 1. Správce využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

  a) Ochrana majetku a ochrana práv třetích osob
  Máme zájem na tom, abychom chránili majetek a naše stejně jako práva třetích osob. Za tímto účelem jsou prostory provozovny správce zabezpečeny kamerovým systémem.
  Pokud nás přijdete navštívit v naší provozovně a přihodí se jakýkoliv bezpečnostní incident, můžeme za účelem ochrany majetku a ochrany práv správce nebo třetích osob zpracovávat záznam z kamerového systému. Vaše údaje využíváme výhradně za uvedeným účelem a dále je nijak nezpracováváme.

  b) Uzavírání, změna a ukončování smluv
  Údaje využíváme pro přípravu smluvní dokumentace, změnu smluv nebo ukončení smluv.
  Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na uzavření, změnu a skončení smluvního vztahu.

  c) Oslovování pro spolupráci
  Údaje užíváme po poptávání služeb a produktů od různých dodavatelů. Máme přitom za to, že tímto nezasahujeme do Vašeho soukromí. Pokud by Vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů správce.

  d) Obchodní činnost
  Údaje užíváme pro samotnou realizaci a evidenci zakázek, pro komunikaci se zákazníky, odběrateli a dodavateli.
  Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli realizovat zakázku a splnit veškeré naše smluvní povinnosti.
  Můžeme Vás rovněž kontaktovat prostřednictvím zpráv SMS, abychom Vám připomněli splnění povinnosti ze smlouvy uzavřené se správcem, na příklad blížící se datum vrácení sportovního vybavení. Předpokládáme, že tímto nezasahujeme do Vašeho soukromí, ale pokud by Vás to přesto obtěžovala, dejte nám prosím vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů správce.
  Vaši spokojenost s nákupem správce zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Heureka - Ověřeno zákazníky nebo v rámci programu Seznam.cz, a.s, - Zboží.cz – hodnocení obchodu do nichž je náš e-shop zapojen. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, Seznam.cz a Zbozi.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu.

  e) Vedení účetnictví
  Údaje využíváme k vystavování faktur a vedení účetnictví Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.

  f) Marketing
  Vaše osobní údaje užíváme za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud jste nám k tomu udělili dobrovolný souhlas, po dobu pěti let, nebo pokud jsme s Vámi ve smluvním vztahu, neboť důvodně předpokládáme, že máte o informace a novinky jako zákazníci správce zájem. Pokud by vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů správce. Dále používáme na našich internetových stránkách pro remarketing funkce společnosti Google Inc. ("Google"). Remarketing pomáhá oslovit uživatele, kteří už náš web někdy předtím navštívili. Na základě sekcí webu, které navštívili, můžeme těmto zákazníkům dokonce zobrazovat přizpůsobené reklamní sdělení. Naše reklamy se mohou zobrazovat, když procházíte jiné weby v obsahové síti Google, nebo když na Googlu vyhledáváte určité pojmy, které mají nějakou souvislost s našimi produkty. Google používá tzv cookies pro analýzu používání internetových stránek, které tvoří základ pro rozvoj reklamy. Za tímto účelem Google uloží malý soubor obsahující sekvenci čísel v prohlížečích návštěvníků webových stránek. V souboru jsou zaznamenány počty návštěv webové stránky, stejně jako anonymizované údaje o použití těchto stránek. Osobní údaje návštěvníků internetových stránek nejsou ukládány. Pokud následně navštívíte jiné webové stránky v reklamní síti Google zobrazují se reklamy, které berou v úvahu vysokou pravděpodobnost dříve prohlédnutého zboží a informačních oblastí. Za tímto účelem budeme Vaše osobní zpracovávat maximálně 30 dní. Můžete natrvalo deaktivovat používání cookies společnosti Google pomocí odkazu uvedeného níže a stažením a instalací plug-inu uvedeného zde: www.google.com/settings/ads/plugin.

  g) Nábor nových zaměstnanců
  Pokud nám zašlete svůj životopis, budeme vaše údaje využívat pro obsazení nové pracovní pozice. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu výběrového řízení, ledaže nám dáte souhlas, abychom si vaše údaje uložili po dobu dalších dvou let pro případ nově otevřené pozice v budoucnu.

  h) Soudní řízení a obrana právních nároků

 2. Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s obchodní spoluprací se správcem, nebo v jiných případech povolených platnými zákony

V. Doba uchovávání údajů

 1. Pokud není uvedeno v konkrétních případech jinak, správce uchovává Vaše osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a standardně ještě deset (10) let po jeho skončení, ledaže jsou stanoveny jiné zákonné archivační doby. Správce Vaše údaje smaže nebo zanonymizuje hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 3. Pokud to umožňuje zákon, může si správce některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:
  a) pokud s Vámi správce řeší nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok;
  b) pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě;
  c) pokud takové údaje správce potřebuje k legitimním obchodním účelům.

VI. Příjemci osobních údajů

 1. Správce může Vaše osobní údaje sdílet:

  a) S našimi obchodními partnery
  Správce může poskytovat údaje svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, poradcům a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům. Informace těmto stranám poskytuje, například aby vám mohly poskytnout služby nebo dodat zboží při realizaci vaší zakázky, které správce sám neumíme.
  Partnerům zodpovědným za zpracování reklamací
  Poskytovatelům platebních brán (poskytovatelé platebních karet)
  Našim obchodním partnerům, zejména Heureka Shopping s.r.o. a Seznam.cz, a.s
  Přepravcům, kteří jsou zodpovědní za doručení Vámi objednaného zboží
  Rádi bychom Vás ujistili, že všichni obchodní partneři správce jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů

  b) Z právních důvodů nebo v případě sporů
  Správce může Vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady:
  • s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich právních nároků, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku správce nebo třetích osob, případně pokud v souvislosti s poskytováním služeb nebo obchodní spoluprací se správcem dojde ke sporům;
  • jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem správce nebo její části do vlastnictví jiné společnosti.

  c) S vaším souhlasem
  Správce může vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud vás na to upozorní a Vy s tím budete souhlasit.
 2. Všechny Vaše osobní údaje jsou zpracovány v EU.

VII. Kde Vaše osobní údaje ukládáme

Vaše OÚ, které jsme získali prostřednictvím Webových stránek, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem (např.) zpracování Vašeho požadavku na informaci tak, abyste na Váš dotaz obdrželi řádnou odpověď a informace o našich produktech, za účelem uzavření smlouvy (přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů).

Vaše OÚ mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Poskytnutím svých OÚ s tímto převodem, uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito Zásadami o OÚ údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření.

Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté OÚ budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

VIII. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte tato práva:

a) Přístup k Vašim údajům
Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů správce.

b) Změna Vašich údajů nebo chyba v údajích
Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu se správcem k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména, změna sídla či bydliště nebo e-mailové adresy či telefonního čísla, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů správce.

c) Omezení zpracování
Pokud máte za to, že:

 • zpracováváme Vaše nepřesné údaje,
 • zpracování Vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat,
 • Vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rád byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení,
 • již Vás naše zprávy obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by vás mohli zajímat,
 • můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

d) Přenositelnost údajů
Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle vaší specifikace.

e) Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete jej kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít jakýchkoli kontaktních údajů správce, a pokud se jedná o souhlas se zasíláním novinek prostřednictvím e-mailu, můžete se z odběru odhlásit potvrzením odhlášení se z odběru podle instrukcí obsažených v každém e-mailu.

f) Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

IV. Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto Zásady o OÚ. Měli byste být opatrní a najít si prohlášení o ochraně osobních dat platné pro dané webové stránky.

X. Soubory cookie

 1. Používají tyto webové stránky soubory cookies a co tyto soubory představují?
  Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.
  Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.
  Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.
  Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše Webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.
 2. Proč se soubory cookies používají?
  Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy. Např. u marketingových e-mailů a letáků můžeme zjistit, které zprávy byly otevřeny a na jejich základě sledovat např. posun z internetového obchodu. Ke zlepšení využitelnosti našich Webových stránek provádíme krátkodobé studie, ve kterých můžeme ukládat data pohybů myši uživatele a návštěvy specifických stránek.

XI. K čemu nám slouží získané informace

 1. Zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek pro Vás
 2. Zajištění plnění smlouvy
 3. Interní vedení záznamů
 4. Poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat, včetně oběhu marketingových materiálů použitím emailové adresy, kterou jste nám poskytli.
 5. Občasný kontakt s Vámi za účelem průzkumu trhu
 6. Zasílání přímého marketingu elektronickou cestou (emailem nebo SMS) o produktech a službách
 7. Oznámení o změnách našich služeb
 8. Správa a zpracování Vašeho nákupu prostřednictvím e-shopu. Využíváme Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli doručit Vámi objednané zboží, informovat Vás o stavu Vaší objednávky, anebo vyřídit uplatněné právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy anebo Vaši reklamaci zboží.
 9. Spravování a zpracování za účelem vytvoření osobního profilu v rámci naší webové stránky
 10. Zasílání různých obchodních sdělení a newsletterů, abychom Vás informovali o nejnovějších slevách, posledních novinkách, novém zboží, promo akcích a jiných souvisejících informací
 11. Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktních údajů anebo na základě kontaktování prostřednictvím telefonické zákaznické podpory
 12. Zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
 13. Analýza Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám
 14. Vymáhání pohledávek a uplatňování našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb) a
 15. Vedení účetní evidence a plnění dalších našich zákonných povinností.

XII. Přímý marketing

U každého souboru Vašich osobních informací na Webových stránkách si vzájemně vyjasníme, zda Vaše data mohou být použita pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás požádáme o souhlas k jeho odběru, nebo Vám umožníme se z jeho odběru odhlásit.

Budeme Vás kontaktovat elektronickou cestou (e-mailem) nebo telefonicky ohledně informací, které jste si vyžádali a ohledně informací s podobným předmětem, který byl uveden ve Vašem požadavku nebo byl předmětem Vašeho předchozího nákupu u nás. Pokud si nepřejete, abychom tímto způsobem použili Vaše údaje, můžete na formuláři, kterým sbíráme Vaše osobní údaje, příslušné políčko nezaškrtávejte.

Pokaždé, když budete vyzváni k vyplnění formuláře na webových stránkách, nesouhlasíte-li, příslušné políčko nezaškrtávejte. V přímém marketingu bychom Vám elektronickou cestou (e-mailem nebo telefonem) ukázali jednoduchý způsob, jak příslušným způsobem další přímý marketing odmítnout.

XIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 4. Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webových stránkách shromažďujeme. Souhlasíte s tím, že údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických či manuálních prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech a/nebo na zabezpečených serverech provozovatelů Webových stránek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2020.